Craft Brewery Whitebox MES
System

Opis projektu

Nasz klient, lider produkcji opakowań stalowych na cele przemysłu m. in. spożywczego potrzebował jednej platformy mogącej zintegrować dane z różnych sterowników PLC, paneli HMI oraz innych urządzeń pomiarowych. Dodatkowo system musiał spełniać wymogi korporacyjne odnośnie standaryzacji danych oraz raportowania. Równie ważną kwestią była nieograniczona możliwość skalowania rozwiązania oraz nielimitowana liczba użytkowników mogących korzystać z systemu. Dodatkowo, system musiał posiadać możliwość korzystania zarówno z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych.

Projekt zakładał wdrożenie kompleksowej platformy Ignition wraz z modułami MES pozwalającej na zebranie, archiwizację oraz analizę danych produkcyjnych. Dane te korelowane są z informacjami o zużyciu mediów produkcyjnych tj. energią elektryczną oraz gazem. W ramach realizacji stworzono również aplikację pozwalającą na zarządzanie zleceniami produkcyjnymi oraz magazynami materiałów produkcyjnych.

Wyzwanie:

Dostarczenie danych o produkcji, parametrach technologicznych oraz mediach produkcyjnych wykorzystywanych w zakładzie.

Rozwiązanie:

Wdrożenie platformy Ignition wraz z modułami MES.

Klient:

Producent opakowań metalowych.

Wymagania:

Integracja z istniejącej infrastruktury w jednej platformie Ignition pozwalającej na raportowanie oraz zarządzenia procesem produkcyjnym, energią elektryczną, gazem.

Statystki projektu:

60

sterowników PLC

20

liczników energii elektrycznej

10

liczników gazu

Rezultat

W pełni skalowalny system pozwalający na zarządzanie oraz raportowanie o aktualnym statusie procesu produkcyjnego. Klient otrzymał system przygotowany do wyświetlania na urządzaniach stacjonarnych jak i mobilnych.

Dodatkowo wizualizacja bazująca na module Perspective przygotowana została do wyświetlania na ekranach zlokalizowanych bezpośrednio na poszczególnych linach technologicznych. W ten sposób obsługa linii otrzymała narzędzie do bieżącego monitoringu statusu linii jak i poszczególnych maszyn. Aplikacja zawiera również funkcje pozwalające na śledzenie zdarzeń zawiązanych z utrzymaniem ruchu, co pozwoli na wczesne wykrywanie usterek jak również analizę częstości ich występowania.

Aplikacja informuje w sposób ciągły o współczynniku OEE dla całej linii technologicznej, jak również dla poszczególnych maszyn. Analizowane są główne powody przestojów oraz jakość uzyskiwanych wyrobów. Wszystkie dane dostępne są w formie zestawień oraz raportów.
Wdrożenie zaplanowane zostało w taki sposób, aby aplikacja mogła być implementowana w innych fabrykach klienta o podobnym profilu produkcyjnym.

Technologia:

Igniton 9.12
Ignition Perspective, moduł raportowy, Separoft OEE moduł
KepSerwer
MySQL

Case study

Wdrożenie SCADA

Creating the Ultimate SCADA System for Solar Energy

Wdrożenie MES

What is a Manufacturing Execution System