W ostatnich latach w przemyśle zachodzą zmiany określane zbiorczo mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Mają one różny charakter; najbardziej eksponowane to te technologiczne, ale równie istotna jest zmiana w świadomości ludzi pracujących w przemyśle. Nawet najlepsza technologia nie sprawdzi się, jeśli nie zostanie doceniona i wykorzystana. Jako Axoma stanowimy wsparcie w zakresie ustalania celów, doboru technologii oraz jej wdrożenia. Obserwujemy wspomniane przemiany od wewnątrz współpracując z naszymi klientami i partnerami. Podzielimy się naszymi przemyśleniami i obserwacjami.

Spojrzenie na zakład przemysłowy jako całość składającą się z przenikających się procesów, zbadanie łączących je zależności i wykorzystanie zdobytej wiedzy dla wprowadzania usprawnień to trudne zadanie, zwłaszcza w nawale codziennych obowiązków pracowników zakładu. Z pomocą mogą przyjść rozwiązania Przemysłu 4.0 i eksperci mający doświadczenie w ich wdrażaniu. Od czego zacząć? Jak ocenić gdzie tkwi największy potencjał dla innowacji? Jakie środki zastosować dla osiągnięcia założonych celów? To jedne z wielu zadawanych pytań. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi. Każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie z uwzględnieniem specyfiki branży, zakładu czy procesu, mając na uwadze warunki techniczne, finansowe i inne. W naszych artykułach będziemy poruszać istotne kwestie związane z wdrażaniem rozwiązań Industry 4.0.

autor: Piotr Ziółkowski