W ostatnich latach w przemyśle zachodzą zmiany określane zbiorczo mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Mają one różny charakter; najbardziej eksponowane to te technologiczne, ale równie istotna jest zmiana w świadomości ludzi pracujących w przemyśle. Nawet najlepsza technologia nie sprawdzi się, jeśli nie zostanie doceniona i wykorzystana….